Månkarbo
Tierpsslätten, som omger Månkarbo, var under stenåldern en stor havsvik. Endast enstaka "öar" fanns av det nuvarande landskapet, ex. delar av den närliggande rullstensåsen. I samband med landhöjdningen började marken odlas upp och byar uppstod, av vilka flera fortfarande ligger på samma ställe.

Månkarbo har inte, i likhet med många andra samhällen i norra Uppland, en bakgrund som järnbruk eller dylikt. Ursprungligen var orten en vanlig bondby, första gången omnämnd 1456. Ortnamnet (skrivet Mwnkarabode 1496) betyder 'Mungakarlarnas bodar', d.v.s. fäbodar åt de som bor i Munga by, på annat håll i Tierps socken. Fortfarande under 1910/20-talet var befolkningen dominerad av jordbrukare. Först under 1950-talet, i samband med bilismens genombrott, kom samhället växa nämnvärt i omfattning. De största arbetsplatserna kom att finnas vid cementgjuteriet, byggnadsfirman, åkeriet, lådfabriken och hos bryggeridistrubitören. Under 50-talet var lådfabriken den största arbetsplatsen med 34 anställda. Tillverkningen var till största delen ämnad staten och då framförallt till försvaret. Det tillverkades även godsfix och ribbpapper som användes som emballage för ömtåliga varor. Cementgjuteriet hade på slutet bara ett fåtal anställda och lade ned sin produktion 1976–77.

Månkarbo har med åren expanderat rejält och har nu även en rad olika företag etablerade på orten, bilverkstad, matvarubutik, besinstation, byggservice, elservice, dataservice, trädgårdsanläggning, tygbutik, frisersalong och mycket mer, se karta.

Månkarbogrillen är legendarisk. Här kan du äta gott under resans gång.
ICA Nära Tallen, har Postombud och hemkörning av mat.
Preem bensinstation med ATG. Du kan handla, ta ut pengar mm.
Månkarbo har en bilverkstad, Oscars Bil & Lastbil. Anläggningen är mycket påkostad.

Månkarbo Rum & Stugor
© 2020 Månkarbo Rum & Stugor AB