I Månkarbo verkar en en församling som är ansluten till Svenska Missionskyrkan, Månkarbokyrkans missionsförsamling. Församlingen bildades 1878. Namnet ändrades 2002 då vi tidigare hetat Tierps södra missionsförsamling. Församlingen har ca 40 medlemmar. Svenska Missionskyrkan är en fri kyrka där grunden för medlemskap är bekännelsen Jesus Kristus är Herre.
Lokalt, men också nationellt är Svenska Missionskyrkan öppet för ekumeniskt arbete på olika sätt. Vi samarbetar med systerkyrkor i Kongo-Brazzaville, Kongo-Kinshasa, Ecuador, Indien, Costa Rica, Pakistan och Japan.
Församlingen är en gemenskap.

Tierps kyrka i Tierps församling byggdes omkring år 1300 och har kalkmålningar från omkring 1470 gjorda av den okände "Tierpsmästaren". Kyrkan är en av Sveriges största landsortskyrkor och pastoratet var under medeltiden ett av ärkestiftets förnämsta. Intill kyrkan finns två runstenar varav en är en s.k. Ingvarssten.

Kyrkan ligger i Tierps kyrkby men på andra sidan av gamla E4an.


4 km från Månkarbo, mot Tierp, längs gamla E4:an ligger Tierps Kyrka. Mitt emot kyrkan ligger Shell Bensinstation.
Månkarbokyrkan ligger ca 500 m efter man svängt höger i denna vägkorsning.
Månkarbokyrkan och Tierps Kyrka

Månkarbo Rum & Stugor
© 2020 Månkarbo Rum & Stugor AB